Q&A

Welke apparatuur kan ik financieren via Mibiton?
Het werkveld van Mibiton is Life Sciences inclusief Agro, Food en Medische Technologie. Ook Chemie en High Tech aanvragen kunnen binnen het werkveld vallen, mits de toepassingen zich (deels) binnen de Life Sciences bevinden. Zowel standaard laboratoriumvoorzieningen (inclusief cleanrooms) als state-of-the-art apparatuur wordt gefinancierd. Investeringsbedragen varieren tussen 50 en 400 k€ voor Solo, 100 en 600 k€ voor Share en maximaal 200 k€ voor Science..

Indien u zelf apparatuur ontwikkelt kan ook een aanvraag worden ingediend. Het betreft bijvoorbeeld een nieuw medisch instrument, waarvan een onderdeel disposable is en tevens software kan omvatten. Ook te ontwikkelen apparatuur met agrotechnologische toepassingen vallen binnen de Mibiton portfolio. 

Dient de apparatuur altijd op één locatie in Nederland te staan?
Nee, bij Share en Science kan de apparatuur op verschillende locaties staan. Er dient wel sprake te zijn van een samenwerkingsverband. De apparatuur staat wel altijd binnen de landsgrenzen van Nederland. Indien het apparatuur betreft die u zelf heeft ontwikkeld, bijvoorbeeld een medisch apparaat, dan kan deze wel (tijdelijk) in het buitenland worden toegepast.

In welke fase van mijn bedrijf kan ik een investeringsaanvraag indienen?
Mibiton beoordeelt en begeleidt elke aanvraag individueel. Indien u zelf apparatuur ontwikkelt is er meestal sprake van een co-investering, bijvoorbeeld middels een closing door VC risico-investeerders. U heeft dan voor minimaal 2 jaar cash en kunt de Mibiton investering benutten ten behoeve van het cashflow management. Het kan ook zijn dat u reeds een klantenportfolio heeft met een goed perspectief, maar dat uw vrije cashflow nog onvoldoende toereikend is om de Capex investering te financieren. Mibiton heeft ook bedrijven gefinancierd die door tegenslag niet meer in aanmerking kwamen voor commerciele financiering zoals een bank of leasemaatschappij. Het MT en bestuur van Mibiton kent de Life Sciences zeer goed en kan daardoor een beter weloverwogen risico nemen dan reguliere financiers.  Als starter zonder klanten of zonder (VC) financiering kunt u beter gebruik maken van de Vroege Fase financiering (RVO) of van het Take-Off programma (NWO).

Wanneer en voor welke Mibiton programma's kan ik als MKB-er een aanvraag indienen? 
Op ieder moment kunt u een aanvraag indienen. Neem tijdig contact op met Mibiton. Aanvragen worden per kwartaal beoordeeld. Zowel Mibiton Solo als het Mibiton Share programma is open voor investeringsaanvragen. Het Share programma heeft twee fondsen: Share apparatuur en Share faciliteiten. U vindt de voorwaarden voor aanvragen op deze website (menu Solo en Share). Neem altijd contact op met de investeringsmanager voordat u een aanvraag gaat opstellen. Het Science programma is bestemd voro starters die gezamenlijk met de kennisinstelling een aanvraag in willen dienen.

Wat zijn de financieringskosten?
Voor de Solo - en Share investeringen betreft het een financiele leaseconstructie of een lening met een rente tussen 6% en 8% op jaarbasis. Binnen deze range bepaald het bestuur van Mibiton het rentepercentage op basis van het ingeschatte investeringsrisico. Er wordt enkel rente betaald over het uitstaande bedrag. De maand- of kwartaaltermijnen worden dus per jaar minder. Wordt er gekozen voor een 'Grace'-jaar, dan betaalt u het eerste jaar alleen de rente. Dit kan een oplossing zijn om uw cash-out in het eerste jaar te minimaliseren. U betaalt uiteindelijk wel meer rente, omdat het eerste jaar het volledig bedrag uitstaat. De terugbetalingstermijn is helemaal afhankelijk van uw situatie. In de huidige portfolio varieren deze termijnen tussen 2 en 5 jaar. 

Kan ik vervroegd aflossen?
Ja, dat is mogelijk. Mibiton hanteert een minimale contractduur van 1 jaar. Daarna kunt u boetevrij (gedeeltelijk) aflossen.

Dien ik als ondernemer een persoonlijke garantie af te geven voor de terugbetaling?
Nee, Mibiton zal nooit om persoonlijke garanties vragen. Mibiton zal bij verhoogd risico wel pandrecht op (non-tangible) assets kunnen vragen.

Wij kunnen tijdelijk niet aan de terugbetalingsverplichting voldoen, wat nu?
Het kan natuurlijk gebeuren dat er tijdens de looptijd van het project vertragingen van uw productontwikkeling of vervolgfinanciering optreden. De investeringsmanager bezoekt jaarlijks uw faciliteit en bespreekt met u de voortgang. Eventuele vertragingen worden meestal van te voren geconstateerd. Voordat een tijdelijk uitstel van de betalingsverplichting wordt toegekend, dient u dit toe te lichten tijdens een Mibiton bestuursvergadering. Het bestuur neemt een besluit omtrent uw verzoek.

Wat gebeurt er met de middelen die Mibiton terugontvangt?
De Stichting Mibiton is een revolving fund. De middelen die u terugbetaald worden benut voor nieuwe investeringen.  

 

Afdrukken

Postbus 443 | 2260 AK Leidschendam | Loire 150, Castellum, ingang C (Synthesium)  | 2491 AK Den Haag | Telefoon + 31 (0)70 337 8780 (op ma-di-do-vrij tot 14.00 hr) | Mobiel 06 53 29 87 65 
Twitter: @Mibiton