Q&A 2018

Wanneer kan ik een aanvraag indienen ?

Op ieder moment, neem tijdig contact op met Mibiton. Aanvragen worden per kwartaal beoordeeld.

In welke Mibiton programma's kan ik als MKB-er een aanvraag indienen ?

Zowel Mibiton Solo als het Mibiton Share programma is open voor investeringsaanvragen. Het Share programma heeft twee fondsen: Share apparatuur en Share faciliteiten. U vindt de voorwaarden voor aanvragen op deze website (menu Solo en Share). Neem altijd contact op met de investeringsmanager voordat u een aanvraag gaat opstellen. Het Science prgramma is bestemd voro starters die gezamenlijk met de kennisinstelling een aanvraag in willen dienen.

Welke apparatuur kan ik financieren via Mibiton ?

Het werkveld van Mibiton is Life Sciences inclusief Agro, Food en Medische Technologie. Geen disposables, maar standaard laboratorium apparatuur tot aan next generation DNA sequencers wel. Ook cleanroomfaciliteiten worden door Mibiton gefinancierd. Indien u zelf apparauur ontwikkeld kan ook een aanvraag worden ingediend. Let wel op het investeringsvenster vanaf circa k€ 50 tot k€ 400 voor Solo, tot 600 k€ voor Share en to 200 k€ voor Science. 

Dient de apparatuur altijd op één locatie te staan ?

Nee, bij Share en Science kan de apparatuur op verschillende locaties staan. Er dient wel sprake te zijn van een samenwerkingsverband.


Wat zijn de financieringskosten ?

Voor de Solo en Share investeringen betreft het een financiele lease constructie of een lening met een lineaire rente van 8% op jaarbasis. Lineair betekent dat er enkel rente wordt betaald over het uitstaande bedrag en is bestemd om het hogere risico (gedeeltelijk) af te dekken. De maand- of kwartaaltermijnen worden dus per jaar minder. Wordt er gekozen voor een 'Grace'-jaar, dan betaalt u het eerste jaar alleen de rente. Dit kan een oplossing zijn om uw cash-out in het eerste jaar te minimaliseren. U betaalt uiteindelijk wel meer rente, omdat het eerste jaar het volledig bedrag uitstaat. De terugbetalingstermijn is helemaal afhankelijk van uw situatie. In de huidige portfolio varieren deze termijnen tussen 2 en 5 jaar. 

Kan ik vervroegd aflossen?

Ja, dat is mogelijk. Mibiton hanteert een minimale contractduur van 1 jaar. Daarna kunt u boetevrij (gedeeltelijk) aflossen.


Dien ik als ondernemer een persoonlijke garantie af te geven voor de terugbetaling?

Nee, Mibiton zal nooit om persoonlijke garanties vragen. Mibiton zal bij verhoogd risico wel pandrecht op (non-tangible) assets kunnen vragen.


Wij kunnen tijdelijk niet aan de terugbetalingsverplichting voldoen, wat nu?

Het kan natuurlijk gebeuren dat er tijdens de looptijd van het project vertragingen van uw productontwikkeling of vervolgfinanciering optreden. De investeringsmanager bezoekt jaarlijks uw faciliteit en bespreekt met u de voortgang. Eventuele vertragingen worden meestal van te voren geconstateerd. Voordat een tijdelijk uitstel van de betalingsverplichting wordt toegekend, dient u dit toe te lichten tijdens een Mibiton bestuursvergadering. Het bestuur neemt een besluit omtrent uw verzoek.


Wat gebeurt er met de middelen die Mibiton terugontvangt?

De Stichting Mibiton is een revolving fund. De middelen die u terugbetaald wordt benut voor nieuwe investeringen.   

 

Afdrukken

Postbus 443 | 2260 AK Leidschendam | Loire 150, Castellum, ingang C (Synthesium)  | 2491 AK Den Haag | Telefoon + 31 (0)70 337 8780 (op werkdagen tot 14.00 hr) | Mobiel 06 53 29 87 65 | Fax + 31 (0)70 337 8737

Twitter: @Mibiton