Portfolio

Mibiton Portfolio

Vanaf 1994 heeft de Stichting Mibiton in vele faciliteiten en apparatuurvoorzieningen geinvesteerd. De basis voor de meeste Mibiton investeringen is het gemeenschappelijk gebruik. De faciliteit of de apparatuur wordt benut door maatschappelijke instellingen en organisaties en/of door kennisinstellingen. Meer dan honderd organisaties hebben reeds gebruikt gemaakt van de Mibiton faciliteiten.

 MIB NL kaart Nov19

 Overzicht Mibiton portfolio (ultimo 2019)

Er zijn 100 investeringen verricht die worden geexploiteerd door kennisinstellingen en jonge Life Sciences bedrijven. De totale investering bedraagt ruim € 32 miljoen waarvan 60% medische faciliteiten (rood), 28% agro- en food faciliteiten (groen) en 12% industriele faciliteiten (wit).

De investering kan bestaan uit:

- door Mibiton gefinancierde geavanceerde apparatuur, die wordt gebruikt voor biotechnologische toepassingen,
- een door Mibiton gefinancierde gespecialiseerde ruimte waarin onder bepaalde veiligheidsnormen gewerkt wordt,
- een standaard Life Sciences laboratorium inrichting.
- de ontwikkeling van nieuwe Life Sciences apparatuur.

NH20190205 1 HR

De Mibiton en BioPartner Facilities Support fondsen zijn gesloten. Mibiton Solo en Share zijn open voor nieuwe investeringsaanvragen. Solo is bestemd voor het gebruiken van apparatuur door jonge Life Sciences organisaties en ondernemende kennisinstellingen. Share richt zich op investeringen die gezamenlijk door het MKB worden benut. Het betreft investeringen in Life Sciences ontwikkelings- en productieapparatuur of investeringen in faciliteiten met een (inter)nationale uitstraling. Tevens richt dit fonds zich op investeringen bij jonge spin-off organisaties die de apparatuur sharen met onderzoeksinstellingen.

Afdrukken

Postbus 443 | 2260 AK Leidschendam | Loire 150, Castellum, ingang C (Synthesium)  | 2491 AK Den Haag | Telefoon + 31 (0)70 337 8780 (op ma-di-do-vrij tot 14.00 hr) | Mobiel 06 53 29 87 65 
Twitter: @Mibiton