Mibiton fondsen en faciliteiten

De Stichting Mibiton investeert sinds 1994 in de Nederlandse Life Sciences infrastructuur. De materiële investeringen hebben op een succesvolle wijze publiek-private samenwerkingen gestimuleerd.

Tot nu toe zijn er met de Mibiton-fondsen maar liefst 103 faciliteiten tot stand gekomen. Deze faciliteiten zijn en worden actief gebruikt door kennisinstellingen en de (jonge) Life Sciences bedrijven. Er is ruim 33 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan tot nu toe 27 miljoen euro is terugbetaald door het gebruik van de faciliteiten.

MIB NL kaart Mei17

 1994- 2019: 100 Mibiton faciliteiten

Mibiton en Mibiton+ (1994-2003)
Mibiton 1 is in 1994 gestart met een subsidie van de overheid (€ 9 miljoen) en er is geïnvesteerd in 22 facilteiten.

Alle investeringen hadden een revolving fund karakter, waardoor er geld terugvloeide en waaruit de nieuwe fondsen van Mibiton zijn en worden gefinancierd. Het Mibiton 1 fonds is nu gesloten. Wel kunnen bedrijven nog gebruik maken van de faciliteiten. Verder is het voordeel dat de betrokken kennisgroep organisaties ondersteunt in de interpretatie van meetresultaten of productie van stoffen. Organisaties huren echter alleen de tijd die ze nodig hebben en hoeven daarom niet zelf dit soort dure apparaten te kopen. Dit noemen we Facility Sharing.

Het Mibiton+ fonds is een follow up van het oorspronkelijke Mibiton 1 fonds en was uitsluitend gefinancierd met gerevolvde financiele middelen (€ 2 miljoen). Het fonds heeft in 4 faciliteiten geïnvesteerd.

BioPartner Facilities Support (2000-2004)
BPFS is specifiek voor startende organisaties, echter wel in samenwerking met een kennisinstelling. De bedoeling is dat starters gebruik kunnen maken van dure apparatuur maar dit niet op voorhand voor 100 procent zelf hoeven te betalen. Ook zij delen de faciliteit en betalen over een periode van drie tot vijf jaar terug voor het gebruik dat zij er zelf van maken. Hierdoor blijven de lasten voor apparatuur laag en kan veel meer geld voor kennisopbouw gebruikt worden. De kennisinstelling mag de apparatuur gebruiken voor eigen fundamenteel onderzoek (minimaal 25 procent van de operationele tijd). Totaal is er in 11 faciliteiten geinvesteerd (€ 3,7 miljoen). Het BPFS fonds is nu gesloten.

Mibiton Solo (vanaf 2003)
Mibiton Solo financiert Life Sciences apparatuur. Jonge organisaties met een high potential kunnen op deze wijze de benodigde apparatuur financieren. Er zijn 48 investeringen verricht (€ 10,8 miljoen).

NH20180301 07 HR

Mibiton Share (vanaf 2005)
Vanaf medio 2005 is het Share faciliteiten en apparatuur fonds open voor nieuwe investeringen. Dit fonds is met name bestemd voor het Life Sciences MKB en richt zich op productie en ontwikkeling. Er zijn 15 investeringen verricht (€ 8,1 miljoen). 

Mibiton Science (2011-2015)

Het Science fonds is bestemd voor zeer jonge spin-offs. Tesamen met de kennisinstelling kunnen aanvragen worden ingediend voor apparatuur en faciliteiten. Tot nu toe zijn er 2 investeringen verricht (€ 0,5 miljoen). 

 

Afdrukken

Postbus 443 | 2260 AK Leidschendam | Loire 150, Castellum, ingang C (Synthesium)  | 2491 AK Den Haag | Telefoon + 31 (0)70 337 8780 (op ma-di-do-vrij tot 14.00 hr) | Mobiel 06 53 29 87 65 
Twitter: @Mibiton