Over Mibiton

Mibiton is in 1994 opgericht en heet formeel ‘Stichting Publieke Private Samenwerking Versterking van de Materiële Infrastructuur BioTechnologisch Onderzoek in Nederland’.

De Stichting PPS Mibiton, kortweg Mibiton, stimuleert onderzoek, ontwikkeling en ondernemerschap in de Life Sciences sector. Denk hierbij aan biomedische wetenschappen, chemie, voedings-, agro- en milieutechnologie.

Waar staat Mibiton voor?
Het toepasbaar maken van kennis bij universiteiten en instituten was vanaf de oprichting in 1994 tot eind 2000 het hoofddoel van Mibiton. Om dit te bereiken werd aan genoemde kennisinstellingen
innovatieve apparatuur ter beschikking gesteld op voorwaarde dat de apparatuur deels voor samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven zou worden aangewend.

In de periode 2000 - 2004 stimuleerde Mibiton dergelijke samenwerkingsverbanden met startende organisaties via het zogenaamde BioPartner Facilities Support. Starters konden daardoor –weliswaar tegen betaling- goedkoop geavanceerde apparatuur en/of laboratoria gebruiken door deze te delen met een kennisinstelling.
 
Sinds 2005 legt Mibiton de nadruk op ontwikkeling en productie en worden er hoog-risico leningen verschaft. Apparatuur en faciliteiten worden nu met name door het MKB benut. Kennisinstellingen kunnen participeren in aanvragen, maar het MKB is de hoofdaanvrager. Inmiddels is er ruim 33 miljoen euro geïnvesteerd. Voor specifieke informatie zie de Share en Solo fondsen.

Afdrukken

Postbus 443 | 2260 AK Leidschendam | Loire 150, Castellum, ingang C (Synthesium)  | 2491 AK Den Haag | Telefoon + 31 (0)70 337 8780 (op ma-di-do-vrij tot 14.00 hr) | Mobiel 06 53 29 87 65 
Twitter: @Mibiton