Mibiton Share

Mibiton Share: Sharing of Life Sciences Infrastructures by SMEs

Mibiton Share investeert in apparatuur en faciliteiten die gezamenlijk worden geëxploiteerd door MKB organisaties. De investeringen dragen bij aan de organisatie-ontwikkeling en aan ontwikkeling van de internationaal-georiënteerde Nederlandse Life Sciences infrastructuur.

Het programma heeft twee fondsen: Share apparatuur en Share faciliteiten.

NH20170120 06 LR


Mibiton Share apparatuur
Investeringen (circa k€ 100 tot k€ 600) voor het gezamenlijk gebruik van ontwikkelings- en productieapparatuur. Minimaal twee organisaties maken gebruik van de apparatuur en minimaal een organisatie voldoet aan de definitie van een MKB'er. Kennisinstellingen kunnen participeren in aanvragen.
De investeringen dragen bij aan de groei van de MKB organisaties en kunnen niet door commerciële partijen worden gefinancierd. Onderbouwing op basis van bestaande en geprognoticeerde cashflows. De terugbetalingsregeling (maximaal 5 jaar) en de rente (6% tot 8% op jaarbasis) worden vastgesteld op basis van het ingeschatte financieringsrisico. Details over de procedure.

Mibiton Share faciliteiten
Investeringen (circa k€ 250 tot k€ 600) in faciliteiten stimuleren de internationaal-georiënteerde Nederlandse Life Sciences infrastructuur en zijn economisch rendabel. De faciliteiten zijn bestemd voor ontwikkelings- en productieactiviteiten en richten zich met name op het MKB, maar ook kennisinstellingen kunnen deelnemen. De procedure is vergelijkbaar met het Share apparatuurfonds.

De proforma Spreadsheet voor het Share programma kunt u downloaden. Veranderingen in het eerste werkblad worden in de andere bladen meegenomen. 
  
De Richtlijnen van het Share programma.

Afdrukken

Postbus 443 | 2260 AK Leidschendam | Loire 150, Castellum, ingang C (Synthesium)  | 2491 AK Den Haag | Telefoon + 31 (0)70 337 8780 (op ma-di-do-vrij tot 14.00 hr) | Mobiel 06 53 29 87 65 
Twitter: @Mibiton