Mibiton Science

science.jpgVoorfinanciering vergroot kans op succes voor jonge Life Sciences organisaties.
Mibiton Science is tevens in het leven geroepen om investeringen te doen in apparatuur voor Life Sciences spin-off organisaties. Deze (pre)starters, die nog een sterke band met de kennisinstelling hebben, zullen de apparatuur voor bijvoorbeeld ‘proof of concept studies’ gebruiken. Projecten worden door Mibiton geselecteerd op basis van de kans dat het initiatief daadwerkelijk zal leiden tot een succesvolle nieuwe onderneming. Dit moet onder andere blijken uit de kwaliteit van de persoon met ondernemerskwaliteiten/-aspiraties en het businessplan.


De voorwaarden op hoofdlijnen zijn:

  • De apparatuur aanvraag bedraagt maximaal k€ 200 (ex BTW)
  • De kennisinstelling en starter gebruiken de apparatuur en de investering wordt in maximaal 4 tot 5 jaar terugbetaald.
  • De starter en de kennisinstelling dienen voor minimaal 50% van de hoofdsom aan te tonen dat de terugbetaling hard is op basis van 'vrije cashflow' en/of een garantie van de kennisinstelling.
  • De terugbetalingen zijn rentedragend afhankelijk van het investeringsrisico. De wijze waarop de rente wordt betaald zal per aanvraag worden vastgesteld.
  • De aanvraag wordt al dan niet gehonoreerd door het bestuur van Mibiton ('Ja', 'Ja, mits', 'Nee, tenzij', 'Nee') en het bestuur zal ook de uiteindelijke leaseregeling en contractduur bepalen.

 

science2.jpg

 

Afdrukken

Postbus 443 | 2260 AK Leidschendam | Loire 150, Castellum, ingang C (Synthesium)  | 2491 AK Den Haag | Telefoon + 31 (0)70 337 8780 (op ma-di-do-vrij tot 14.00 hr) | Mobiel 06 53 29 87 65 
Twitter: @Mibiton