Deadlines

Investeringsaanvragen worden beoordeeld tijdens de bestuursvergaderingen. In 2020 is er per kwartaal één vergadering.
 

- Q1: de investeringsronde is gesloten.

- Q2: de investeringsronde is gesloten.

- Q3: de investeringsronde is gesloten.

- Q4, deadline intake: 30 okt 2020. Gereed: vrijdag 27 nov. Vergadering: vrijdag 11 dec 2020


De investeringsmanager bepaalt welke aanvragen worden voorgedragen aan het bestuur en ondersteunt bij het opstellen van de aanvraag, zodat de kans op honorering zo groot mogelijk is. Investeringen die tussen de kwartaalvergaderingen worden aangeschaft, kunnen worden ingediend bij de eerstvolgende aanvraagperiode. Tijdens de bestuursvergadering licht(en) de indiener(s) de aanvraag toe en beantwoorden de vragen. Het bestuursbesluit inzake de betreffende investeringsaanvraag wordt uiterlijk twee weken na de vergadering gecommuniceerd aan de aanvrager (goedgekeurd, goedgekeurd onder voorwaarden, afgekeurd).   

 

 

 

Afdrukken

Postbus 443 | 2260 AK Leidschendam | Loire 150, Castellum, ingang C (Synthesium)  | 2491 AK Den Haag | Telefoon + 31 (0)70 337 8780 (op werkdagen tot 14.00 hr) | Mobiel 06 53 29 87 65 | Fax + 31 (0)70 337 8737
Twitter: @Mibiton